Eiropas Komisija aicina uzņēmējus izteikt savu viedokli par preču aprites formalitātēm ES robežās

Eiropas Komisijas Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāts veic apspriešanu, lai noskaidrotu uzņēmumu un citu saistīto pušu viedokli par formalitātēm, kas saistītas ar preču pārvietošanu ES robežās. Aptaujas rezultāti sniegs nepieciešamo informāciju, lai izvērtētu jauna, vienota rīka – ES vienloga sistēmas vides muitas jomā – iespējamu izveidi. Apspriešanā jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar muitas un citu iestāžu prasībām, lai pārvietotu preces ES.

Iespējamais rīks – vienloga sistēmas vide – ir plānots kā risinājums, kas ļautu iesaistītajām pusēm tirdzniecībā un transportā iesniegt standartizētu informāciju un dokumentus, lai izpildītu visas importa, eksporta un tranzīta normatīvās prasības.

Pēc apspriešanās perioda beigām šīs apspriešanās atbilžu kopsavilkumu publicēs Komisijas Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Anketas iesūtīšanas termiņš: 2019. gada 15. janvāris

Anketa – https://bit.ly/2Qp197r

Pēdējie pievienotie notikumi